O projektu

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP (angl. zkratka pro „Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production“) 

Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP (angl. zkratka pro „Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production“) je založeno na strategickém partnerství předních českých a německých výzkumných institucí:

CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky České vysoké učení technické v Praze)

CEITEC VUT v Brně (Středoevropský technologický institut Vysoké učení technické v Brně)

DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz – Německé výzkumné centrum pro umělou inteligenci)

ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik – Centrum pro mechatroniku a automatizační techniku)

RICAIP je nově založené mezinárodní distribuované výzkumné centrum excelence s maximálním stupněm autonomie, hostované jako nová jednotka na CIIRC ČVUT s přímou účastí všech výše uvedených partnerů.

RICAIP se zaměřuje na výzkumné oblasti související s Průmyslem 4.0 a posílí výzkum v oblasti průmyslové výroby o výsledky výzkumu v oblasti umělé inteligence (AI). Centrum propojí testbedy v Praze, Brně a Saarbrückenu a s využitím virtuální a rozšířené reality umožní řízení průmyslové výroby na dálku nebo její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků.

Rámec pro spolupráci byl dán už v roce 2016 a zaštítěn podporou ze strany kancléřky SRN Angely Merkelové. Klíčovým se stal rok 2019, kdy Evropská komise a komplementárně k tomu i MŠMT rozhodly o podpoře na vybudování centra v celkové výši téměř 50 mil. eur (úspěch projektů v H2020 Teaming Phase 2 a OP VVV).

RICAIP má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště RICAIP Industrial Testbed Core, první svého druhu v Evropě, které se stane otevřenou evropskou VaV infrastrukturou pro pokročilou průmyslovou výrobu a bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí.

RICAIP EU Testbed Core nadto usiluje stát se významným přispěvatelem k mezinárodním standardizačním snahám a kyberbezpečnosti v oblasti iniciativy Průmysl 4.0, usnadňujícím transfer technologií a znalostí z akademického prostředí do průmyslu prostřednictvím zavádění a vyvíjení technických řešení testovaných a ověřených v relevantním průmyslovém prostředí.

CEITEC

RICAIP


                                                                 
​     Financing


RICAIP Project Partners