Kontakty | Contact


Koordinátor projektu RICAIP | Coordinator of the RICAIP project at CEITEC


Prof. Pavel Václavek, PhD. 

pavel.vaclavek@ceitec.vutbr.cz  Vedoucí testbedu | TESTBED Supervisor


Ing. Jakub Hrabec, Ph.D.

jakub.hrabec@ceitec.vutbr.cz

CEITEC Vysoké učení technické v Brně

Purkyňova 123, 621 00 Brno-Medlánky

Areál ADMAS budova P4, Centrum AdMaS

Purkyňova 139, 612 00 Brno

CEITEC

RICAIP

​              

​     Financing


RICAIP Project Partners